ATELIER D'ART RAED SELMAN

KUNSTUITLEEN KUNSTWERK

Middels dit schrijven wil ik u mijn voorstel voorleggen voor een nieuwe aanpak in het leerproces van die kinderen/studenten die een creatieve of culture interesse hebben die boven het gemiddelde uit steeekt.

Ik zal mij eerst aan u voorstellen, waarna ik mijn plan uiteen zal zetten.

Ik ben in mijn hart en nieren kunstenaar, zowel schilderijen dan wel ruimtelijke objecten.
In 2003 heb ik voor de afdeling Kunst en Cultuur een groot project volbracht in Almere Haven, waarbij ook de scholen en de kinderen betrokken waren.

Mede door dit project en de interesse die de kinderen hebben getoond, ben ik op hetvolgende plan gekomen.
Daarbij wil ik de kanttekening maken dat het moeilijk is om alles op papier te verwoorden.

Het voorstel:

Op elke school, in elke klas zitten kinderen/studenten die zeer geinteresseerd zijn in kunst en of cultuur. De huidige lessen in creativiteit gaan voor deze kinderen niet ver genoeg, zij willen graag dieper op de stof  in, maar de mogelijkheid wordt niet geboden of kan niet worden geboden.
Ik wil graag deze kinderen WEL de mogelijkheid geven om zich te ontplooien in kunst en cultuur.
Kunst is niet alleen de traditionele kunst zoals zovelen denken. Kunst is veel meer...........
Kunst en cultuur is zoals u weet de basis voor een betere samenleving.
Mijn voorstel is om de onderwijzers/leraren die kinderen ( leeftijd 12-18) te selecteren uit de diverse klassen, deze leerlingen samen te brengen en één of twee lesuren extra te geven, waarbij ik hun kan leren zich verder te ontplooien in hun creativiteit en cultuur.
Elke groep heeft een specialiteit, gebaseerd op de interesse van de leerling en/of aangegeven door de leraar. De lessen worden gegeven op middelbaar en hoger niveau, waarbij de leerling alle vrijheid heeft zijn artistieke kant expressie te geven.
Voor mij is dit een heel breed vak, niet alleen schilderijen, beeldhouwwerk, maar ook onder andere computergraphics, 3d animaties, videoart, multimedia etc.


Het geheel noem ik KUNSTKUNDE.

 

 

 

 

"Abstract paintings are an excellent way to communicate. After all, for some messages only art has the special gift to transmit them."

Raed Selman

 

 

Voor het maken van een afspraak bel:

Tel: 036 8482619
Cel: 06 46020949

Design by ARTENET.NL | Web Design | Optimalisatie | Copyright © 2010 Atelier Raed Selman: Suze Robertsonstraat 30 - 1318 LZ - Almere - Tussen de Vaarten.